Historisk arkiv

Skifte av statssekretær i Kommunaldepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Daglig leder Just Hjalmar Johansen (48), Sortland, er i statsråd i dag utnevnt til statssekretær for statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 21. februar 2005. Han etterfølger statssekretær Frank Jenssen, som etter søknad har fått avskjed i nåde fra 28. februar.

Pressemelding

Nr.: 38/2005
Dato: 18. februar 2005

Skifte av statssekretær
i Kommunaldepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt daglig leder Just Hjalmar Johansen (48), Sortland, til statssekretær for statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 21. februar 2005. Han etterfølger statssekretær Frank Jenssen, som etter søknad har fått avskjed i nåde fra 28. februar.

Just Johansen, som er fra Båtsfjord i Finnmark, kommer fra stillingen som daglig leder i firmaet Karl Strømme AS på Sortland i Nordland. Han er handels- og ingeniørutdannet, og har hatt ulike stillinger i privat næringsliv. Han har hatt politiske verv for Høyre i Båtsfjord kommune, og var ordfører i Båtsfjord fra 1999 til 2003.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Listen over statssekretærer ser fra 28. februar 2005 slik ut:

For statsminister Kjell Magne Bondevik:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

For utenriksminister Jan Petersen:
Kim Traavik (H)
Vidar Helgesen (H)
Sylvi Graham (H)

For statsråd Erna Solberg (kommunal- og regionalminister):
Cathrin Bretzeg (H)
Ellen Inga O. Hætta (H)
Roger Iversen (H)
Just Hjalmar Johansen (H)

For statsråd Dagfinn Høybråten (arbeids- og sosialminister):
Kristin Ravnanger (KrF)
Helge Eide (KrF)

For statsråd Lars Sponheim (landbruks- og matminister):
Leif Helge Kongshaug (V)

For statsråd Per-Kristian Foss (finansminister):
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H) – permisjon fra 21. april 2004.
Harald Solberg (KrF)
Helle Hammer (H) – konstituert fra 18. juni 2004.
Geir S. Olsen (V)

For statsråd Odd Einar Dørum (justisminister):
Rita Sletner (V)
Trond Prytz (V)

For statsråd Valgerd Svarstad Haugland (kultur- og kirkeminister):
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

For statsråd Hilde Frafjord Johnson (utviklingsminister):
Leiv Lunde (KrF)

For statsråd Laila Dåvøy (barne- og familieminister):
Hans Olav Syversen (KrF)

For statsråd Kristin Clemet (utdannings- og forskningsminister):
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

For statsråd Svein Ludvigsen (fiskeri- og kystminister):
Janne Johnsen (H)

For statsråd Ansgar Gabrielsen (helse- og omsorgsminister):
Jan Otto Risebrobakken (H)
Elisabeth Aspaker (H)

For statsråd Torild Skogsholm (samferdselsminister):
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

For statsråd Kristin Krohn Devold (forsvarsminister):
Bård Glad Pedersen (H)

For statsråd Børge Brende (nærings- og handelsminister):
Lars Jacob Hiim (H) – permisjon 21. februar-18. mai 2005
Tone Skogen (H)
Bjørn Johnny Skaar (H) – konstituert 21. februar-18. mai 2005

For statsråd Morten Andreas Meyer (moderniseringsminister):
Eirik Lae Solberg (H)

For statsråd Thorhild Widvey (olje- og energiminister):
Oluf Ulseth (H)

For statsråd Knut Arild Hareide (miljøvernminister):
Øyvind Håbrekke (KrF)