Historisk arkiv

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Tale ved overrekkelse av tysk fortjensteorden til Randi Bratteli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Oslo, 15. januar 2002

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Tale ved overrekkelse av tysk fortjensteorden til Randi Bratteli

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade, Oslo, 15. januar 2002

Liebe Randi Bratteli,

sehr verehrter Herr Botschafter,

meine Damen und Herren,

es erfüllt mich mit großer Freude, dass Bundespräsident Rau Frau Randi Bratteli das Verdienstkreuz 1. [erster] Klasse der Bundesrepublik Deutschland verliehen hat.

Es handelt sich um eine in höchstem Maße verdiente Auszeichnung.

Randi Bratteli erlebte in ihrer Jugend den absoluten Tiefpunkt der Beziehungen zwischen Deutschland und Norwegen, als einer ihrer nächsten Angehörigen – ihr Vater – und ihr späterer Ehemann in deutsche Gefangenschaft kamen.

Nach dieser Erfahrung zeigte sie den Weg auf zur Versöhnung zwischen Norwegern und Deutschen und zur Wiederherstellung der engen Bande, die Jahrhunderte lang die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gekennzeichnet hatten.

Dies tat sie an der Seite von Ministerpräsident Bratteli, und hierfür setzte sie sich auch in eigener Person viele Jahre lang tatkräftig ein.

Kjære Randi Bratteli,

Det er en stor ære for meg å få være her i dag ved denne overrekkelsen.

For litt mer enn en måned siden var jeg i Berlin, da Rut Brandt mottok Kommandørkors av Den kgl norske fortjenesteorden. Forbundspresident Rau og forbundskansler Schröder var blant de som var til stede ved den høytidelige seremonien i den norske ambassaden.

Det er en sammenheng – og en fin parallell her.

Du og Rut Brandt har fra hvert deres geografiske ståsted begge arbeidet for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Tyskland etter krigen. Rut Brandt sammen med Willy Brandt, fra Berlin og Bonn - du og Trygve Bratteli, fra Oslo.

Begge har dere i dette arbeidet båret med dere sterke inntrykk og erfaringer fra årene før og under krigen.

Ved et sammentreff, har dere også begge oppvekst og tilhørighet på Hamar-kanten. Jeg vet at dere også er gode venner gjennom mange år.

Du har, Randi Bratteli, gjennom ditt liv opplevd den mørkeste tid i det norsk-tyske forhold.

Din far, Olav Larsen, på det tidspunkt redaktør i Hamar Arbeiderblad, var den kanskje første nordmann som ble arrestert av tyske nazister. Det skjedde under en reportasjereise i Tyskland like før krigen, og vakte den gang stor oppmerksomhet.

Både din far og din ektemann satt i konsentrasjonsleir i Tyskland under krigen.

Du vokste opp i et hjem på Hamar der tysk musikk og litteratur spilte en viktig rolle. Jeg går ut fra at dette var en del av din bakgrunn, da du personlig engasjerte deg for forsoning, og for å gjenoppbygge tillit og samarbeid mellom Norge og Tyskland.

Du har spilt en viktig rolle for norsk-tysk samarbeid ved statsminister Brattelis side.

Ditt eget virke og engasjement har vært minst like viktig, som journalist og skrivende, ved tallrike foredrag og kåserier, og i kraft av din åpne og vinnende personlighet.

Du var på mange måter forut for din tid. Det kan ikke alltid har vært like takknemlig å arbeide for norsk-tysk forståelse i de første etterkrigsårene.

Heldigvis har du de siste ti-årene opplevd de gode og mangfoldige forbindelsene som i dag preger forholdet mellom Tyskland og Norge.

Vi har for lenge siden lagt bak oss etterkrigsårene, da oppgaven i forholdet til Tyskland var forsoning og gjenoppbygging av forbindelsene.

Men de kvaliteter du står for er i høyeste grad ettertraktet også i dag. Skal vi forebygge krig og konflikt, er det behov for toleranse, åpenhet og tillit, på tvers av nasjonale, kulturelle, religiøse og etniske skillelinjer.

I ditt virke har du i sannhet gjort Trygve Brattelis ord til dine egne; Hat fører ikke videre, men bare til konflikt og krig.

Forholdet til Tyskland er i dag av den aller største betydning for Norge. Tyskland er også overordentlig viktig for Norge som inngang til Europa og europeisk samarbeid.

Denne, som den forrige norske regjering, legger derfor svært stor vekt på å videreutvikle de politiske, næringsmessige, kulturelle og øvrige forbindelsene med Tyskland. Mitt første bilaterale besøk etter regjeringsskiftet i fjor høst gikk til Berlin.

***

I dag er det lett å ta det nære og tillitsfulle forholdet for gitt. Når vi ser hva som er oppnådd og utrettet de siste årene, er det en glede å få takke de mennesker som først gikk opp sporene etter krigen.

Den tyske forbundspresident har tildelt deg Bundesverdienstkreuz av 1. klasse.

Vi deler din glede over denne så fortjente utmerkelse.