Historisk arkiv

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Varsel om regjeringen Bondeviks avskjedssøknad 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Stortinget, 14. oktober 2005

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Meddelelse til Stortinget

Stortinget, 14. oktober 2005

President,

Stortingsvalget 12. september ga som resultat et flertall for partier som ønsker ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag kl. 13.00 legge fram søknad om avskjed for Samarbeidsregjeringen.
Jeg vil råde Hans Majestet Kongen å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, da han er statsministerkandidat for den gruppering av partier som er beredt til å danne ny regjering

Herr President,

Siden jeg regner med at dette er siste gang jeg står på denne talerstol, så vil jeg gjerne få føye til noen ord:

Det er 35 år siden jeg for første gang, i 1970, sto på Stortingets talerstol, som vararepresentant. Siden 1973 har jeg vært valgt som fast representant. Det har vært en ære å være folkevalgt, og jeg har hatt stor glede av arbeidet i Storting og Regjering i alle disse årene. Jeg ser på det som en tjeneste for land og folk, og håper å få ha vært med på å utrette noe til gagn for medmennesker.

Miljøet i Stortinget er spesielt. For meg har det vært både lærerikt og en menneskelig berikelse, å bli kjent med kollegaer med ulik politisk og annen bakgrunn. Jeg er takknemlig for å ha fått knyttet vennskapsbånd, også på tvers av partigrenser.

Det har vært en særlig glede å kjenne på sterke lojalitetsbånd innen den partigruppe jeg har representert, og de regjeringer jeg har fått være med i – det gjelder ikke minst de to regjeringer jeg selv har ledet.

Takk for de muligheter og oppgaver jeg har fått i og av Stortinget.

Jeg ønsker det nye Storting, og den nye regjering som skal tiltre, lykke til!

Jeg minner om at dette arbeidet alltid må sees i perspektiv av å være en tjeneste for våre medmennesker – særlig for dem som trenger det aller mest – i men og utenfor landets grenser.

Det er med takknemlighet og respekt jeg lar dette være mine siste ord fra denne talerstol.