Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker rettssikkerheten for psykisk utviklingshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Erfaringene med de midlertidige reglene som har virket siden 1999, viser at lovregulering bidrar til redusert bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede (04.04.03).

Pressemelding

Nr.: 14
Dato: 04.04.03

Styrker rettssikkerheten for psykisk utviklingshemmede

Regjeringen foreslår permanente lovregler for å redusere bruken av tvang overfor psykisk utviklingshemmede. Erfaringene med de midlertidige reglene som har virket siden 1999, viser at lovregulering bidrar til redusert bruk av tvang.

- Høringsrunden viser at det er bred enighet behovet for et regelverk på området. Alle som har uttalt seg om virkningen av gjeldende regelverk, viser til at det har virket positivt. Reglene bidrar til å sette fokus på andre løsninger enn bruk av tvang eller makt, sier sosialminister Ingjerd Schou. Hun understreker at tvang bare skal brukes unntaksvis, og at loven krever at alle andre løsninger skal være prøvd først.

I 1999 ble det innført regler om bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede. For å sikre at reglene og praktiseringen av dem ble løpende vurdert, og at erfaringene ble oppsummert overfor Stortinget, ble reglene gitt midlertidig varighet. Evalueringen viser at de midlertidige reglene har ført til

- bedret kontroll med bruk av tvang og makt under tjenesteutøvelsen
- økt erkjennelse av tjenestemottakeres rett til respekt for sin integritet og selvbestemmelsesrett
- at bruken av tvang i tjenesteutøvelsen er redusert gjennom de årene loven har vært virksom.

De nye lovreglene skal hindre at psykisk utviklingshemmede utsetter seg selv og andre for vesentlig skade, samt forebygge og begrense bruk av tvang.

Regjeringen foreslår derfor å videreføre reglene om

- skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
- omsorgstiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat
- påkledning, hvile, personlig hygiene og personlig trygghet
- bruk av varslingssystemer

Ot.prp. nr. 55 finner du her

Evalueringsrapporten finner du her: http://home.c2i.net/kap6araad/

Til toppen