Historisk arkiv

Regjeringen målretter 85 nye tiltaksplasser for metadonklienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen øker i 2004 satsingen på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med 30 millioner kroner, blant annet til 85 nye tiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i slik behandling. Trondheim, Bergen, Kristiansand og Romerike er satsningssteder (16.02.04).

Pressemelding

Nr.: 10
Dato: 16.02.04

Regjeringen målretter 85 nye tiltaksplasser for metadonklienter

Regjeringen øker i 2004 satsingen på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med 30 millioner kroner, blant annet til 85 nye tiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i slik behandling. Trondheim, Bergen, Kristiansand og Romerike er satsningssteder.

-Erfaringer viser at selv tunge rusmiddelmisbrukere, som ofte står lengre unna arbeidsmarkedet enn mange andre, over tid kan finne tilbake til arbeidslivet og fungere i en vanlig jobb, sier sosialminister Ingjerd Schou.

-Vi ser imidlertid at dette krever tett og koordinert oppfølging fra behandlingsapparatet, helse- og sosialtjenestene i kommunene og Aetat.

Prosjektet er en del av Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. Av satsingsmidlene går 30 millioner kroner til legemiddelassistert rehabilitering, inkludert arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i slik behandling. Dette gir 85 tiltaksplasser fordelt på fire satsningssteder:

  • Trondheim: 20 plasser
  • Bergen: 25 plasser
  • Kristiansand: 20 plasser
  • Romerike(Skedsmo, Lørenskog, Rælingen): 20 plasser

Dette er kommuner med et høyt antall LAR-brukere, og som er hjemstedskommuner for mange rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum.

I Oslo er arbeidet med tiltaksplasser for metadonklienter godt i gang. Senter for medikamentassistert rehabilitering (MARIO) samarbeider med Aetat og Oslo kommune gjennom prosjektet MARY, for å gi personer på legemiddelassistert behandling (LAR) et målrettet tilbud. Tilbudet omfatter plasser i arbeidsmarkedstiltak med sikte på å komme tilbake til arbeidslivet. Erfaringene fra Oslo vil ligge til grunn for utviklingen av tilbudet i de nye kommunene.