Forsiden

Historisk arkiv

Offisiell flaggdag for prinsesse Ingrid Alexandra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

HKH prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag, 21. januar, er tatt opp blant de offisielle flaggdagene i Flaggforskriften. Prinsessen er nummer to i arverekkefølgen til tronen. (03.12)

Pressemelding

Nr.: 162/04
Dato: 03.12.2004

Offisiell flaggdag for prinsesse Ingrid Alexandra

H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag, 21. januar, er tatt opp blant de offisielle flaggdagene i Flaggforskriften. Prinsessen er nummer to i arverekkefølgen til tronen. Statlige virksomheter er i h.t. Flaggforskriften § 4 pålagt å flagge med statsflagg (splittflagget) på de offisielle flaggdagene.

Det er vanlig at også kommunale virksomheter flagger på de offisielle flaggdagene.

Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, er etter samråd med Det kgl. Slott, opphevet som påbudt offisiell flaggdag.

Det er 16 offisielle flaggdager i Norge. Disse er :

1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

H.M. Kong Harald Vs fødselsdag

1. mai

Offentlig høytidsdag

8. mai

Frigjøringsdagen 1945

17. mai

Grunnlovsdagen

7. juni

Unionsoppløsningen 1905

4. juli

H.M. Dronning Sonjas fødselsdag

20. juli

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag

29. juli

Olsokdagen

19. august

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig

1. påskedag

Bevegelig

1. pinsedag

Bevegelig

Dagen for Stortingsvalg

Endringene i Flaggforskriften § 4 trer i kraft 1. januar 2005.