Historisk arkiv

Poul Engberg-Pedersen ny Norad-direktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Poul Engberg-Pedersen er i statsråd 19. august beskikket til Norad-direktør. Engberg-Pedersen er dansk statsborger. Han har nesten 30 års erfaring fra arbeid med utviklingsspørsmål og bred lederkompetanse. (19.08)

Pressemelding

Nr.: 133/05
Dato: 19.08.2005

Poul Engberg-Pedersen ny Norad-direktør

Poul Engberg-Pedersen (52) er i statsråd i dag beskikket til Norad-direktør. Engberg-Pedersen er dansk statsborger. Han har nesten 30 års erfaring fra arbeid med utviklingsspørsmål i omlag 25 utviklingsland og har en doktorgrad (PhD) i Economic Planning and Political Science fra Universitetet i Roskilde.

Poul Engberg-Pedersen kombinerer tung utviklingsfaglig kompetanse med langvarig ledelseserfaring. Han har i åtte år vært administrerende direktør for Centre for Development Research i København og har ledet den internasjonale virksomheten ved det danske konsulentfirmaet Cowi Consult i flere år. Engberg-Pedersen har også multilateral erfaring. Han har arbeidet i FN, vært ansatt ved FNs Høykommissærs kontor for flyktninger (UNHCR) sitt regionkontor i Addis Abeba og har de tre siste årene arbeidet i Verdensbanken. Engberg-Pedersen anses å være en ledende kapasitet på området styresett og bistand, samt kapasitetsbygging i Afrika.

Parallelt med disse arbeidsforholdene har Engberg-Pedersen hatt tillitsverv i en rekke danske-, norske- og internasjonale institusjoner og organisasjoner innenfor utviklingsfeltet og sittet i internasjonale utvalg som evaluerer hjelpeprogrammer bl.a. for UNICEF, UNDP, UNIDO, IMO, DANIDA, Norges Forskningsråd og The Southern African Development Coordination Committee.

-Det er svært gledelig at Poul Engberg-Pedersen nå er tilsatt som ny Norad-direktør, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Hans kompetanse og ledelseserfaring, kombinert med inngående kjennskap til det utviklingspolitiske fagfeltet og de fleste land og organisasjoner som er relevant for norsk utviklingssamarbeid er skreddersydd for Norad som kunnskapsorganisasjon. Etter en krevende omstillingsprosess vil Norad nå få et godt utgangspunkt for konsolidering og videre utvikling av rollen som en tung fagetat, legger utviklingsministeren til.

Poul Engberg-Pedersen vil være i Oslo i neste uke, 25. – 26./27. august.

Pressekontakt: informasjonssjef Espen Gullikstad, mobiltlf. 91 70 81 22