Historisk arkiv

Regjeringa slettar Vietnam si gjeld til Noreg gjennom eit gjeldsbytte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Regjeringa har vedteke 29. april å slette 35 millionar kroner av Vietnam si gjeld til Noreg. Gjeldsslettinga vil verte gjort som ein del av eit gjeldsbytte i samarbeid med FNs fond for landbruksutvikling (IFAD). (29.04)

Pressemelding

Nr.: 68/05
Dato: 29.04.2005

Regjeringa slettar Vietnam si gjeld til Noreg gjennom eit gjeldsbytte

Regjeringa har i dag vedteke å slette 35 millionar kroner av Vietnam si gjeld til Noreg.

Gjeldsslettinga vil verte gjort som ein del av eit såkalla gjeldsbytte, i samarbeid med FNs fond for landbruksutvikling (IFAD). Avtalen inneber sletting av 35 mill. kroner. Til gjengjeld vil Vietnam over to år bruke ein tilsvarande sum, omrekna til lokal valuta, innanfor eit av utviklingsprogramma til IFAD i Vietnam. Gjeldsbyttet er òg regulert av ein trepartsavtale mellom Noreg, Vietnam og IFAD.

Vietnam er det femte landet som får sletta all gjeld til Noreg, etter Benin, Tanzania, Ghana og Senegal.

I tråd med Regjeringa sin Handlingsplan om gjeldslette for utvikling vert gjelda sletta utan at noko budsjett vert belasta. Gjeldsslettinga går difor ikkje ut over anna hjelp til fattige land, men kjem i tillegg til denne.