Historisk arkiv

Arrangementskalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

50-årsmarkeringen for norsk utviklingssamarbeid knyttes til en rekke arrangementer

26. februar

Festforestilling i Oslo Konserthus

   

3.-4. juni

"Et solidarisk Norden" - Nordisk ministerkonferanse om utdanning og utvikling

   

10.-13. juni

Verdens matvaretoppmøte i Roma. Retten til mat.

   

17. juni

Lansering av ungdomspanelet Framtidsvokterne

   

24.-26. juni

ABCDE-konferansen - Verdensbankens "Annual Bank Conference on Development Economics" i Oslo

   

28. juli-3. aug

Norway Cup med Kicking Aids Out

   

26. aug-4. sept

WSSD - Verdenstoppmøte i Johannesburg om miljø og utvikling

   

14.-21. sept

U-landsdager i Kristiansand m/ konferanse om hiv/aids 13. september

   

16.-24. okt

Aksjonsuke - Nasjonal underskriftskampanje for Tusenårsmålene.

 

Denne uken foregår:

·

Fattigdomskonferanse i Oslo arrangert av NORAD og SIDA 17. okt

·

TV-innsamlingen i NRK til støtte for Atlas-Alliansen 20. okt

·

"Challenges from the South" arrangert av Bistandsnemnda 22. okt

·

FN-dagen - mobiliseringsdag for underskriftskampanje 24. okt

   

Oktober

"Norsk utviklingssamarbeids historie" - lansering av nytt historisk bokverk

   

18.-24. nov

U-landsdager i Trondheim m/ konferanse om godt styresett/korrupsjon 22. nov

   

10. des

Menneskerettighetsdagen og utdeling av Nobels fredspris

 

Overrekkelse av norske underskrifter til støtte for Tusenårsmålene til FN

   

Primo 2003

Framtidsvokterne arrangerer konferanse om veien videre for norsk utviklingspolitikk

   
   
 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.