Historisk arkiv

Stillingsbetegnelser i statsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Oppdatert med kinesisk mars 2008

UDs oversettelsestjeneste

Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen

Engelsk
januar 2004

Norsk

Engelsk

Departementer

Ministries

Minister (statsråd)

Minister of ....

Statssekretær

State Secretary, Deputy Minister of...

Politisk rådgiver (bokmål)

Politisk rådgjevar (nynorsk)

Political Adviser

Regjeringsråd

Secretary to the Government (1)

Assisterende regjeringsråd (bokmål)

Assisterande regjeringsråd (nynorsk)

Deputy Secretary to the Government (1)

Departementsråd

Secretary General

Assisterende departementsråd (bokmål)

Assisterande departementsråd (nynorsk)

Deputy Secretary General

Utenriksråd

Utanriksråd (nynorsk)

Secretary General (2)

Assisterende utenriksråd (bokmål)

Assisterande utanriksråd (nynorsk)

Deputy Secretary General (3)

Finansråd

Secretary General (4)

Spesialråd

Assistant Secretary General

Assisterende spesialråd (bokmål)

Assisterande spesialråd (nynorsk)

Deputy Assistant Secretary General

Ekspedisjonssjef

Director General

Protokollsjef

Chief of Protocol

Spesialrådgiver (bokmål)

Spesialrådgjevar (nynorsk)

Special Adviser

Avdelingsdirektør

Deputy Director General (5)

Underdirektør

Assistant Director General (6)

Byråsjef

Principal Officer (7)

Seniorrådgiver (bokmål)

Seniorrådgjevar (nynorsk)

Senior Adviser

Lovrådgiver (bokmål)

Lovrådgjevar (nynorsk)

Legal Adviser

Rådgiver (bokmål)

Rådgjevar (nynorsk)

Adviser

Pressetalsmann

Press Spokesman

Prosjektleder (bokmål)

Prosjektleiar (nynorsk)

Head of Project, Project Co-ordinator

Seniorkonsulent

Senior Executive Officer

Førstekonsulent

Higher Executive Officer

Konsulent

Executive Officer

Aspirant

Foreign Service Trainee

Førstesekretær

Junior Executive Officer

Seniorsekretær

Senior Secretary

Sekretær

Secretary

Førstefullmektig

Senior Clerical Officer

Fullmektig

Clerical Officer

Lærling

Clerical Apprentice

Informasjonssjef

Head of Information

Informasjonsleder (bokmål)

Informasjonsleiar (nynorsk)

Senior Information Officer

Informasjonskonsulent

Information Officer

Arkivleder (bokmål)

Arkivleiar (nynorsk)

Head of Archives

Hovedbibliotekar (bokmål)

Hovudbibliotekar (nynorsk)

Head Librarian

Avdelingsbibliotekar

Senior Librarian

Bibliotekar

Librarian

Direktorater

Directorates

Direktør

Director General

Assistererende direktør (bokmål)
(evt. direktørens stedfortreder)

Assisterande direktør (nynorsk)

Deputy Director General

Avdelingsdirektør

Director (8), evt. Head of Department

Underdirektør

Assistant Director, evt. Head of Section

Kontorsjef

Principal Officer (9)

Organisatoriske betegnelser ved departementer og direktorater

Avdeling

Department

Seksjon

Section

Enhet

Unit

(1) Regjeringsråd og assisterende regjeringsråd finnes kun ved Statsministerens kontor.

(2) Stillingen som utenriksråd og assisterende utenriksråd finnes kun i Utenriksdepartementet.

(3) De tre assisterende utenriksråd har ansvar hhv. for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske saker og utvikling, og har følgende engelske titler: Deputy Secretary General for Foreign Policy/External Economic Affairs/International Development.

(4) Stillingen som finansråd finnes kun i Finansdepartementet.

(5) I tilfeller hvor en avdelingsdirektør er leder for en seksjon, kan man føye til "Head of <navn på seksjonen>".

(6) I tilfeller hvor en underdirektør er leder for en enhet, kan man føye til "Head of <navn på enheten>".

(7) I tilfeller hvor en byråsjef er leder for en enhet, kan man føye til "Head of <navn på enheten>".

(8) Avdelingsnavn kan gjerne tilføyes. I noen direktorater har man valgt et oppsett med "Head of <navn på avdelingen>". I slike tilfeller bør dette oppsettet gjennomføres for alle avdelings- og seksjonssjefer, uansett hvilken betegnelse den enkelte har på norsk.

(9) I tilfeller hvor en kontorsjef er leder for en enhet, kan man føye til "Head of <navn på enheten>".

Fransk

Mars 2004

Norsk

Fransk

Departementer

Ministères

Minister (statsråd)

Ministre (de la, du, des)

Statssekretær

Secrétaire d’État, adjoint au Ministre de ..(Ministre adjoint)

Politisk rådgiver (bokmål)

Politisk rådgjevar (nynorsk)

Conseiller politique

Regjeringsråd

Secrétaire général du Gouvernement (1)

Assisterende regjeringsråd (bokmål)

Assisterande regjeringsråd (nynorsk)

Secrétaire général adjoint du Gouvernement (1)

Departementsråd

Secrétaire général

Assisterende departementsråd (bokmål)

Assisterande departementsråd (nynorsk)

Secrétaire général adjoint

Utenriksråd (bokmål)

Utanriksråd (nynorsk)

Secrétaire général (2)

Assisterende utenriksråd (bokmål)

Assisterande utanriksråd (nynorsk)

Secrétaire général adjoint (3)

Finansråd

Secrétaire général (4)

Spesialråd

Sous-Secrétaire général

Assisterende spesialråd (bokmål)

Assisterande spesialråd (nynorsk)

Adjoint du Sous-Secrétaire général

Ekspedisjonssjef

Directeur général

Protokollsjef

Chef du Protocole

Spesialrådgiver (bokmål)

Spesialrådgjevar (nynorsk)

Conseiller spécial

Avdelingsdirektør

Directeur général adjoint (5)

Underdirektør

Directeur (6)

Byråsjef

Administrateur général (7)

Seniorrådgiver (bokmål)

Seniorrådgjevar (nynorsk)

Conseiller principal

Lovrådgiver (bokmål)

Lovrådgjevar (nynorsk)

Conseiller juridique

Rådgiver

Conseiller

Pressetalsmann

Porte-parole auprès de la presse

Prosjektleder (bokmål)

Prosjektleiar (nynorsk)

Chef de projet, Coordinateur de projet

Seniorkonsulent

Attaché d’administration principal

Førstekonsulent

Premier attaché d’administration

Konsulent

Attaché d’administration

Aspirant

Diplomate-stagiaire

Førstesekretær

Attaché de direction

Seniorsekretær

Secrétaire principal

Sekretær

Secrétaire

Førstefullmektig

Premier agent administratif

Fullmektig

Agent administratif

Lærling

Agent administratif apprenti

Informasjonssjef

Chef du service d’information

Informasjonsleder (bokmål)

Informasjonsleiar (nynorsk)

Chargé d’information

Informasjonskonsulent

Attaché d’information

Arkivleder (bokmål)

Arkivleiar (nynorsk)

Chargé des archives

Hovedbibliotekar (bokmål)

Hovudbibliotekar (nynorsk)

Bibliothécaire principal

Avdelingsbibliotekar

Premier bibliothécaire

Bibliotekar

Bibliothécaire

Direktorater

Direction générale

Direktør

Directeur général

Assistererende direktør (bokmål)

Assisterande direktør (nynorsk)

(evt. direktørens stedfortreder)

Directeur général adjoint

Avdelingsdirektør

Directeur (8)

Underdirektør

Sous-directeur

Kontorsjef

Administrateur général (9)

Organisatoriske betegnelser i departementer og direktorater

Avdeling

Département

Seksjon

Section

Enhet

Service

(1) Regjeringsråd og assisterende regjeringsråd finnes kun ved Statsministerens kontor.

(2) Stillingen som utenriksråd og assisterende utenriksråd finnes kun i Utenriksdepartementet.

(3) De tre assisterende utenriksråd har ansvar hhv. for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske saker og utvikling, og har følgende franske titler: Secrétaire général adjoint pour la politique étrangère/pour les affaires économiques extérieures/pour le dévoppement international

(4) Stillingen som finansråd finnes kun i Finansdepartementet.

(5) I tilfeller hvor en avdelingsdirektør er leder for en seksjon, kan man føye til "Chef de la Section de <navn på seksjonen>".

(6) I tilfeller hvor en underdirektør er leder for en enhet, kan man føye til "Chef du Service de <navn på enheten>".

(7) I tilfeller hvor en byråsjef er leder for en enhet, kan man føye til "Chef du Service de <navn på enheten>".

(8) Avdelingsnavn kan gjerne tilføyes. I noen direktorater har man valgt et oppsett med Chef du département de <navn på avdelingen>". I slike tilfeller bør dette oppsettet gjennomføres for alle avdelings- og seksjonssjefer, uansett hvilken betegnelse den enkelte har på norsk.

(9) I tilfeller hvor en kontorsjef er leder for en enhet, kan man føye til "Chef du Service de <navn på enheten>".

Tysk

mars 2004

Norsk

Tysk

Departementer

Ministerien

NB: Når stillingsinnehaveren er en kvinne, brukes den feminine formen (f.eks. Ministerin für ..., Sonderbeauftragte, stellvertretende Direktorin).

Minister (statsråd)

Minister für ...

Statssekretær

Staatssekretär

Politisk rådgiver (bokmål)

Politisk rådgjevar (nynorsk)

Politischer Referent

Regjeringsråd

Generalsekretär der norwegischen Regierung (1)

Assisterende regjeringsråd (bokmål)

Assisterande regjeringsråd (nynorsk)

Vizegeneralsekretär der norwegischen Regierung (1)

Departementsråd

Generalsekretär [des Verteidigungsministeriums, Ministeriums für Erdöl und Energie osv.>] (2)

Assisterende departementsråd (bokmål)

Assisterande departementsråd (nynorsk)

Vizegeneralsekretär [des Verteidigungsministeriums, Ministeriums für Erdöl und Energie osv.>] (2)

Utenriksråd (bokmål)

Utanriksråd (nynorsk)

Generalsekretär [des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten] (2)

Assisterende utenriksråd (bokmål)

Assisterande utanriksråd (nynorsk)

Vizegeneralsekretär [des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten] (2, 3)

Finansråd

Generalsekretär [des Finanzministeriums] (2, 4)

Spesialråd

Untergeneralsekretär

Assisterende spesialråd (bokmål)

Assisterande spesialråd (nynorsk)

Vizeuntergeneralsekretär

Ekspedisjonssjef

Abteilungsdirektor

Protokollsjef

Protokollchef

Spesialrådgiver (bokmål)

Spesialrådgjevar (nynorsk)

Sonderbeauftragter

Avdelingsdirektør

Vizeabteilungsdirektor (5)

Underdirektør

Unterabteilungsleiter (6)

Byråsjef

Referatsleiter (7)

Seniorrådgiver (bokmål)

Seniorrådgjevar (nynorsk)

Erster Ministerialreferent

Lovrådgiver (bokmål)

Lovrådgjevar (nynorsk)

Ministerialreferent für Rechtsfragen

Rådgiver (bokmål)

Rådgjevar (nynorsk)

Ministerialreferent

Pressetalsmann

Pressesprecher

Prosjektleder (bokmål)

Prosjektleiar (nynorsk)

Projektleiter, Projektkoordinator

Seniorkonsulent

Erster Hauptreferent

Førstekonsulent

Hauptreferent

Konsulent

Referent

Aspirant

Aspirant im Auswärtigen Dienst

Førstesekretær

Sachbearbeiter

Seniorsekretær

Erster Hauptsekretär

Sekretær

Hauptsekretär

Førstefullmektig

Obersekretär

Fullmektig

Sekretär

Lærling

Auszubildender

Informasjonssjef

Pressechef

Informasjonsleder (bokmål)

Informasjonsleiar (nynorsk)

Pressechef (8), Hauptpressereferent

Informasjonskonsulent

Pressereferent

Arkivleder (bokmål)

Arkivleiar (nynorsk)

Leiter des Archivs

Hovedbibliotekar

Hauptbibliothekar

Avdelingsbibliotekar

Abteilungsbibliothekar

Bibliotekar

Bibliothekar

Direktorater

Direktorate (ev. Zentralamt)

Direktør

Direktor

Assisterende direktør (bokmål)

Assisterande direktør (nynorsk)
(evt. direktørens stedfortreder)

Stellvertretender Direktor

Avdelingsdirektør

Abteilungsleiter (9)

Underdirektør

Unterabteilungsleiter

Kontorsjef

Referatsleiter (10)

Organisatoriske betegnelser ved departementer og direktorater

Avdeling

Abteilung

Seksjon

Unterabteilung

Enhet

Stelle (11)

(1) Regjeringsråd og assisterende regjeringsråd finnes kun ved Statsministerens kontor.

(2) Hvis det ikke fremgår av sammenhengen, bør departementets navn tilføyes som angitt. Stillingen som utenriksråd og assisterende utenriksråd finnes kun i Utenriksdepartementet.

(3) De tre assisterende utenriksråd har ansvar hhv. for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske saker og utvikling, og har følgende tyske titler: "Vizegeneralsekretär, zuständig für Allgemeine Außenpolitik / Außenwirtschaftspolitik / Entwicklungszusammenarbeit".

(4) Stillingen som finansråd finnes kun i Finansdepartementet.

(5) I tilfeller hvor en avdelingsdirektør er leder for en seksjon, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på seksjonen>".

(6) I tilfeller hvor en underdirektør er leder for en enhet, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på enheten>".

(7) I tilfeller hvor en byråsjef er leder for en enhet, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på enheten>".

(8) Hvis det er både informasjonssjef og informasjonsleder, brukes "Hauptpressereferent" for informasjonsleder.

(9) Avdelingsnavn kan gjerne tilføyes. I noen direktorater har man valgt et oppsett med "Leiter der <navn på avdelingen>". I slike tilfeller bør dette oppsettet gjennomføres for alle avdelings- og seksjonssjefer, uansett hvilken betegnelse den enkelte har på norsk.

(10) I tilfeller hvor en kontorsjef er leder for en enhet, kan man alternativt skrive "Leiter der <navn på enheten>".

(11) "Stelle" bør ikke brukes alene, men i en sammensetning som angir enhetens oppgaver, f.eks. informasjonsenhet – "Pressestelle".

Kinesisk

 

Norsk

Kinesisk (中文)

Minister (statsråd)

部长

Statssekretær

国务秘书 (副部长)

Politisk rådgiver

政治顾问

Regjeringsråd

首相府秘书长

Assisterende regjeringsråd

首相府助理秘书长

Departementsråd

秘书长 (各部委的)

Assisterende departementsråd

助理秘书长

Utenriksråd

外交部秘书长

Assisterende utenriksråd

外交部助理秘书长

Finansråd

财政部秘书长

Spesialråd

专务行政秘书长

Assisterende Spesialråd

专务行政助理秘书长

Ekspedisjonssjef

总司长

Protokollsjef

礼宾司司长

Spesialrådgiver

特别顾问

Avdelingsdirektør

总处长

Underdirektør

助理处长

Byråsjef

办公室主任

Seniorrådgiver

高级顾问

Lovrådgiver

法律顾问

Rådgiver

顾问

Pressetalsmann

新闻发言人

Prosjektleder

项目主任

Seniorkonsulent

高级干事

Førstekonsulent

一级干事

Konsulent

干事

Aspirant

 

外交学员

(刚进入外交部且正在接受培训的外交人员)

Førstesekretær

一级秘书

Seniorsekretær

高级秘书

Sekretær

秘书

Førstefullmektig

一级文书

Fullmektig

文书

Lærling

见习文书

Informasjonssjef

信息事务主任

Informasjonsleder

高级信息干事

Informasjonskonsulent

信息干事

Arkivleder

档案部主任

Hovedbibliotekar

首席图书馆员

Avdelingsbibliotekar

高级图书馆员

Bibliotekar

图书馆员

Direktorater

总局

Direktør

总局局长

Assisterende direktør

助理局长

Kontorsjef

科长

 

Organisatoriske betegnelser i departementer og direktorater

Avdeling

Seksjon

Enhet

Tilsyn  

监察署

Etat

 

Departementsbetegnelser og statsråder

Statsministerens kontor

 

Statsminister

首相办公室

 

首相

Det kgl. Utenriksdepartement

 

Utenriksminister

(皇家)外交部

 

外交部部长

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Arbeids- og inkluderingsminister

劳动和社会融合事务部

 

劳动和社会融合事务部部长

Barne- og likestillingsdepartementet

 

Barne- og likestillingsminister

儿童和平等事务部

 

儿童和平等事务部部长

Finansdepartementet

 

Finansminister

财政部

 

财政部部长

Fiskeri- og kystdepartementet

 

Fiskeri- og kystminister

渔业和海岸事务部

 

渔业和海岸事务部部长

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

Fornyings- og administrasjonsminister

更新和行政管理部

 

更新和行政管理部部长

Forsvarsdepartementet

 

Forsvarsminister

国防部

 

国防部部长

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Helse- og omsorgsminister

卫生和护理部

 

卫生和护理部部长

Justis- og politidepartementet

 

Justisminister

司法与警察部

 

司法与警察部部长

Kommunal- og regionaldepartementet

 

Kommunal- og regionalminister

地方政府与地区事务部

 

地方政府与地区事务部部长

Kultur- og kirkedepartementet

 

Kultur- og kirkeminister

文化和宗教事务部

 

文化和宗教事务部部长

Kunnskapsdepartementet

 

Kunnskapsminister

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister

知识部

 

知识部部长

 

研究和高等教育部长

Landbruks- og matdepartementet

 

Landbruks- og matminister

农业和食品部

 

农业和食品部部长

Miljøverndepartementet

 

Miljøvernminister

 

Miljø- og utviklingsminister

环保部

 

环保部部长

 

环境与外援部长

Nærings- og handelsdepartementet

 

Nærings- og handelsminister

工业贸易部

 

工业贸易部部长

Olje- og energidepartementet

 

Olje- og energiminister

石油能源部

 

石油能源部部长

Samferdselsdepartementet

 

Samferdselsminister

交通部

 

交通部部长

 

Administrative enheter i fylkeskommunene

Fylke

Kommune

行政区

Fylkeskommune

郡行政区

Fylkesting

郡议会

Fylkesmannsembetet

郡督办公室

Fylkesmann

郡督

Assisterende fylkesmann

助理郡督

Fylkesrådmann (øverste administrativ ledelse)

郡行政总长官

Fylkesdirektør (administrativ ledelse)

郡行政长官

Fylkesordfører (øverste politiske ledelse)

郡长

Fylkesvaraordfører (politisk ledelse)

副郡长

Hovedutvalg

总委员会

Styre

董事会

Råd

理事会

Utvalg

委员会