Historisk arkiv

Retten til arbeid og arbeidsrelaterte rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Retten til arbeid og arbeidsrelaterte rettigheter

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til arbeid og arbeidsrelaterte rettigheter. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkingsorgan

ILOs øvrige arbeid for arbeidsrelaterte rettigheter

VEDLEGG