Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forskningsrådet omorganiseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen legger opp til vesentlige endringer i Forskningsrådets organisering og styring. De tidligere seks områdene vil erstattes av tre avdelinger organisert etter funksjon. Hovedstyret vil få en sterkere og tydeligere rolle enn tidligere. (10.09.02)

Pressemelding

Nr.: 101-02
Dato: 10.september

Forskningsrådet omorganiseres

Regjeringen legger opp til vesentlige endringer i Forskningsrådets organisering og styring. De tidligere seks områdene vil erstattes av tre avdelinger organisert etter funksjon. Hovedstyret vil få en sterkere og tydeligere rolle enn tidligere.

Regjeringen har drøftet organisasjons- og styringsstruktur i Norges forskningsråd. Dette har skjedd på bakgrunn av en omfattende evaluering av Forskningsrådet og en bred høringsrunde. I mai i år besluttet regjeringen at modellen med ett forskningsråd skal videreføres, men med store endringer sammenlignet med dagens struktur.

Det foreslås nå at en funksjonsinndeling skal legges til grunn for organiseringen av Forskningsrådet. De tidligere seks områdene vil erstattes av tre avdelinger: En avdeling for fag- og disiplinutvikling, en avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning og en avdeling for strategiske satsinger. Regjeringen har spesielt lagt vekt på hensynet til grunnforskning og innovasjonsrettet forskning i spørsmålet om organisasjonsmodell.

- I arbeidet med organisasjonsmodellen har vi særlig tatt hensyn til kritikken som er kommet fra grunnforskningssiden og fra næringslivet om at Forskningsrådet ikke differensierer tilstrekkelig mellom de forskjellige brukergruppene. Dette var også et sentralt punkt i evalueringen. De ulike gruppene har ikke samme behov. Det vil derfor være hensiktsmessig med en avdeling som primært har brukere innenfor grunnleggende forskning og en avdeling som arbeider med innovasjon og anvendt forskning, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Hun understreker videre at det vil være Forskningsrådet selv som arbeider videre med den konkrete utformingen av modellen.

Regjeringen mener videre at det er behov for en enklere og mer funksjonell styringsstruktur i Forskningsrådet. Hovedstyret vil få færre medlemmer og skal ha en sterkere og tydeligere rolle enn tidligere. Det vil fortsatt være styrer på avdelingsnivå, men disse vil knyttes tett opp til hovedstyret.

Endringene i forskningsrådsstrukturen fremmes for Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av høstens statsbudsjett 4. oktober (St.prp.nr. 1 under Utdannings- og forskningsdepartementet).

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale organ innenfor finansiering av forskning. Norges forskningsråd fordeler nærmere 4 mrd. kroner til forsknings- og utviklingsarbeid ved universiteter, høyskoler, institutter og i næringslivet.

Til toppen