Historisk arkiv

Clemet åpnet Nasjonalt senter for naturfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til å styrke kompetansen i naturfag hos elever og lærere og til å øke rekrutteringen til naturfagene . (30.10.03)

Pressemelding

Nr.: 097-03
Dato: 30.oktober

Clemet åpnet Nasjonalt senter for naturfag

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet åpnet i dag Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Senteret, som er lokalisert til Universitetet i Oslo, skal bidra til å styrke kompetansen i naturfag hos elever og lærere og til å øke rekrutteringen til naturfagene .

- Med etableringen av det nasjonale senteret for naturfag i opplæringen er enda en viktig brikke i realfagssatsingen på plass. Vi har tidligere opprettet senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim, og blant annet støttet utbyggingen av vitensentre rundt om i landet. Realfagssatsingen har virket i snart ett år og er fortsatt omfattet med stor interesse. Det er dessuten en dynamisk plan, som stadig skal oppdateres og forbedres, sa Clemet i sin åpningstale.

Det nye senterets hovedoppgave er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Det skal gjøres ved å utvikle og forbedre innhold og metode gjennom forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter.

Åpningen av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen er en del av regjeringens tiltaksplan for å styrke realfagene i Norge: "Realfag, naturligvis". Tiltaksplanen har blant annet følgende mål:

  • Norske elever skal oppnå gode og allsidige kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfagene, og plassere seg blant den beste fjerdedelen sammenliknet med OECD-landene.
  • Innen 2007 skal antallet lærere i grunnskolen med høy kompetanse (60 studiepoeng i realfag) dobles.
  • I videregående opplæring skal minst 40% av elevene som tar fordypning i matematikk og fysikk, være jenter. Minimum 40% av elevene skal ta fordypning i matematikk og 25% i fysikk.
  • Rekrutteringen av lærere med hovedfag/mastergrad i matematikk og fysikk til videregående opplæring skal være lik avgangen av slike lærere innen 2007.
  • Det skal opprettes 1600 nye doktorstipendiatstillinger innen 2007, og det skal utdannes 1100 doktorander årlig.

Les mer om tiltaksplanen på: http://www.odin.dep.no/ufd/norsk/publ/handlingsplaner/045051-990020