Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

300 millioner til kompetanseheving

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Kompetanseheving for lærere og skoleledere er en sentral del i gjennomføringen av Kunnskapsløftet. 300 millioner kroner skal brukes til dette formålet i 2005, og nå har Utdanningsdirektoratet fordelt midlene på hver enkelt skoleeier.(10.01.05)

Pressemelding

Nr.: 03-05
Dato: 10.01.05

Nye midler fordelt til kommuner, fylkeskommuner og friskoler:

300 millioner til kompetanseheving

Kompetanseheving for lærere og skoleledere er en sentral del i gjennomføringen av Kunnskapsløftet, regjeringens nye reform for grunnskolen og videregående opplæring. Det er allerede bestemt at 300 millioner kroner skal brukes til dette formålet i 2005, og nå harUtdanningsdirektoratetfordelt midlene på hver enkelt skoleeier.

Av beløpet på 300 millioner kroner er 20 millioner øremerket til videreutdanning i 2. fremmedspråk. I tillegg skal det brukes 200 millioner kroner på andre kompetansefremmende tiltak, slik at samlet beløp for 2005 blir på 500 millioner kroner. Disse midlene er første del av strategiplanen for kompetanseheving som skal gå over flere år. Totalt skal det brukes mellom to og tre milliarder kroner til dette.

­- Tildelingen av midler til kommuner og friskoler innebærer starten på det største kompetanseløftet som noen gang er gjennomført i norsk skole, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Hun legger vekt på at kompetansearbeidet starter opp i forkant av reformen og at en slik kompetanseheving er en avgjørende forutsetning for å nå hovedmålene i Kunnskapsløftet: Økt vekt på kunnskap og ferdigheter, større mangfold og bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev. Innføringen av reformen starter høsten 2006 og skal være fullført i 2008.

Den konkrete fordelingen til hver enkelt skoleeier ligger på www.utdanningsdirektoratet.no og er fordelt etter ulike kriterier, i hovedsak antallet lærere.

Kompetansemidlene skal brukes til å heve kompetansen hos skoleledelse, lærere, faglige ledere og instruktører for opplæring i lærebedrifter, samt å utvikle kulturen for læring i den enkelte skole og lærebedrift. Prioriterte områder er nye læreplaner, tilpasset opplæring, 2. fremmedspråk, fysisk aktivitet og utdannings- og yrkesrådgiving.

Til toppen