Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ønsker et samlende KRL-fag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringens har avgitt svar til FNs menneskerettighetskomite om KRL-faget. (04.02.05)

Pressemelding

Nr.: 013-05
Dato: 4.februar

Regjeringen imøtekommer FNs menneskerettighetskomite:

Ønsker et samlende KRL-fag

Lovbestemmelsen om at den som skal undervise i KRL skal ta utgangspunkt i grunnskolens formålsparagraf, blir foreslått fjernet for å tydeliggjøre at faget ikke skal være forkynnende. Det skal samtidig utarbeides en nye læreplan for KRL, og reglene for fritak blir forenklet.

Dette er sentrale elementer i Regjeringens svar til FNs menneskerettighetskomite om KRL-faget. Regjeringen mener endringene imøtekommer komiteens uttalelse om at nåværende ordning med delvis fritak i KRL-faget er i strid med artikkel 18 nr 4 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Denne artikkelen omhandler foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse.

- Regjeringens mål har vært å sikre et fag som er mest mulig samlende, samtidig som vi imøtekommer FN-komiteen, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Hun vektlegger at KRL skal være et fag hvor elever med ulik bakgrunn kan få et felles kunnskapsgrunnlag og samtidig møte ulike religioner og livssyn. Det vil bli presisert at skolen skal komme enkeltelever og foreldre i møte gjennom tilpasset opplæring.

- Dette er ikke minst viktig i vår tid med stort religiøst og kulturelt mangfold. Målet må være å bidra til dialog. Skal vi lykkes med dette, er det en forutsetning at elevene så langt som mulig deltar i en samlet undervisning, sier Clemet.

Regjeringen understreker at faget skal være åpent, bidra til innsikt, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser og fremme forståelse og toleranse i religiøse og moralske spørsmål. Samtidig er det naturlig at kristendommens betydning i norsk historie og kultur betones særskilt i faget. Dagens fordeling av sentralt lærestoff mellom ulike religioner og livssyn skal derfor opprettholdes.

De foreslåtte endringene iverksettes fra skoleåret 2005/2006. Inntil varig ordning trer i kraft skal det vises stor romslighet i forhold til foreldres ønsker om delvis fritak og tilpasset opplæring. Om nødvendig skal det midlertidig gis fullt fritak fra undervisningen.

Regjeringens avgjørelse

Brev til UN Human Rights Committee

Til toppen