Historisk arkiv

Forskrift om forbud mot omsetning av tyggeben

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. april 1997 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3 og § 5.

Tilhørende lov