Historisk arkiv

Forskrift om forebygging, begrensning og utrydding av Gyrodactylus salaris. F-540

Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. februar 1997 med hjemmel i midlertidig lov 22. juni 1990 nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer § 8 og § 12. Endret 7 aug 1997 nr. 917

Tilhørende lov