Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utsmykking av statlige bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

73/97
05.09.1997

Utsmykking av statlige bygg

Ordningen for utsmykking av statlige bygg blir endret fra årsskiftet. I statsråd fredag ble det bestemt at midler til utsmykking skal innarbeides i kostnadsrammen til det enkelte byggeprosjekt. Inntil 1,5 prosent av byggekostnadene skal gå til utsmykkingsformål avhengig av typen bygg som oppføres.Den nye ordningen vil gi større sikkerhet for at de samlete utsmykkingsbevilgningene står i et rimelig forhold til statens byggevirksomhet.

En kategorisering av statlige bygg er utarbeidet, der det er lagt vekt på antall brukere av bygget og byggets tilgjengelighet. Hovedtyngden av bygg vil falle innenfor kategoriene som tilsier en prosentsats på 0,5 til 0,75 prosent av byggekostnadene til utsmykking.

Midler som avsettes til utsmykking skal stilles til disposisjon for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. Utsmykkingsfondet skal ha ansvaret for at utsmykkingen blir gjennomført brukervennlig og med høy kvalitet. Fordelingen av midlene til utsmykking vil normalt følge bevilgningstakten til byggeprosjektet.

Statsaksjeselskap, særlovselskaper, statsforetak og statlige stiftelser blir også anmodet om å avsette en prosentsats av byggekostnadene til utsmykking av bygg og følge den samme kategorisering av byggene. Utsmykkingsfondet kan påta seg konsulent- og gjennomføringsansvar.

Lagt inn 5 september 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen