Historisk arkiv

Bjørn i Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

12. september 1997

Bjørn i Telemark

Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen opprettholder Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak om ikke å gi fellingstillatelse på en bjørn i Fyresdal i Telemark. -Bjørnen, som går under navnet Lefto, er radiomerket og har stor vitenskapelig verdi. Det er derfor lagt vekt på å iverksette forebyggende tiltak med nødvendig skadebegrensende effekt, sier Berntsen.

Miljøvernmyndighetene har tildelt 60 tusen kroner til tidligere innsanking av sau i området, og bjørnen følges kontinuerlig gjennom radiopeiling. -De opplysninger som departementet har i dag om utvikling og omfang i skader som kan knyttes til denne bjørnen, tilsier at det ikke er grunn til å felle bjørnen, sier Berntsen.

Det oppholder seg også en annen bjørn i Telemark. Den er tidligere påvist i Tokke kommune. Denne bjørnen er ikke radiomerket. I den nye rovviltmeldingen som ble behandlet av Stortinget i juni i år, er det lagt til grunn en liberal praksis med bruk av fellingstillatelser på bjørn i beitesesongen for sau utenfor kjerneområdene. -Med bakgrunn i dette, og at det ikke er kjerneområde for bjørn i Telemark, har jeg bedt Direktoratet for naturforvaltning vurdere å gi betinget fellingstillatelse på denne bjørnen, sier Berntsen.

En betinget fellingstillatelse vil fylkesmannen kunne iverksette dersom bjørnen skulle volde betydelige skader i den gjenværende del av beitesesongen, som nå går mot slutten. -Vi følger utviklingen nøye også når det gjelder denne bjørnen, sier miljøverministeren.

Lagt inn 12. september 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen