Historisk arkiv

T-1205 Grad av utnytting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veileder til Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel III

Last ned veilederen i PDF.Grad av utnytting (pdf)

Vi gjør oppmerksom på følgende skrivefeil i veilederen "Grad av utnytting": I kap 6 (s. 14) står det at "Tomteutnyttelsen er bruksareal i prosent av tomtearealet: Bygningens bebygde areal x 100/Tomtearealet=%-TU Bebygd areal i brøken skal være bruksareal."