Historisk arkiv

Lars Wilhelmsen ny arbeidsdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 4/2001
Dato: 19.01.2001

Kontaktperson:

Kst. Ekspedisjonssjef Rune Solberg, tlf 2224 4700

Lars Wilhelmsen ny arbeidsdirektør

Nåverande aministrerande direktør i Husbanken, Lars Wilhelmsen, blei i statsråd fredag utnemnd til arbeidsdirektør og leiar av Aetat. Stillinga er på åremål for inntil 6 år.

Wilhelmsen er 54 år gammal. Før han blei administrerande direktør i Husbanken i 1994 var han ekspedisjonssjef og leiar for kommunalavdelinga i det dåverende Kommunal- og arbeidsdepartementet. Wilhelmsen har sosialøkonomisk embetseksamen frå Universitetet i Oslo 1972.