Historisk arkiv

Nye fylkesmenn i Troms, Oppland og Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 56/2001
Dato: 31.08.01

Informasjonskontakt: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 9169 1014

Nye fylkesmenn i Troms, Oppland og Møre og Romsdal


Kongen i Statsråd utnevnte i dag Svein Ludvigsen til ny fylkesmann i Troms, Kristin Hille Valla til ny fylkesmann i Oppland og Ottar Befring til ny fylkesmann i Møre og Romsdal.

Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo er fornøyd med de tre utnevnelsene og understreker at det fra departementets side er lagt særlig vekt på bred lederkompetanse og samfunnsforståelse i tråd med de nye retningslinjene for kravene til fylkesmenn.

Svein Ludvigsen

Er 55 år og representerer i dag Høyre for Troms fylke på Stortinget. Han er inne i sin tredje periode, men har frasagt seg gjenvalg. Han har vært leder for Næringskomiteen og medlem av presidentskapet. Ludvigsen er merkantilt utdannet med handelsskole og Norsk Kjøpmannsinstitutt. I det sivile er han banksjef i Sparebank 1 i Tromsø. Han har også en rekke samfunnsmessige verv.

Kristin Hille Valla

Er 56 år gammel og utdannet lærer. Hun har også Forsvarets høyskoles hovedkurs. I perioden 1968 til 1989 arbeidet hun som lærer og senere rektor i barne- ungdoms- og videregående skole. I perioden 1984-90 var hun leder for Rådet for videregående opplæring. Fra 1990 var hun fylkesskolesjef i Oppland frem til hun begynte som direktør i Kommunenes Sentralforbund i 1998. Fra 2000 har hun arbeidet som prosjektdirektør i Kompetanseprosjekt Innlandet. Hun var statsråd i Miljøverndepartementet 1990-91.

Ottar Befring

Er 61 år gammel. Han er utdannet ved Krigsskolen for Hæren og Hærens Stabsskole. Han var ansatt i Forsvaret i ulike stillinger frem til 1978 da han overtok slektsgården i Jølster. Han var statssekretær i Landbruksdepartementet fra 1992-97. Fra 1998 har han vært ansatt som landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.