Historisk arkiv

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Rundskriv Q-15/01

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Rundskriv Q-15/01

For å lese dette dokumentet kreves Acrobat Reader.
Dette programmet kan lastes ned gratis fra Acrobat Readers hjemmeside

VEDLEGG