Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tabell 5 Forbruk av opptreningsinstitusjoner i 1999

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Tabell 5

Forbruk av opptreningsinstitusjoner i 1999 fordelt etter brukernes hjemfylke og opptreningsinstitusjonenes vertsfylke

(Tilgjengelig data fra 34 av 40 opptreningsinstitusjoner)

Brukeres

Hjemfylke

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agd.

Vest-Agd.

Rogaland

Hordaland

Sogn&Fj.

M & R

Sør-Tr.lag

Nord-Tr.l

Nordland

Troms

Finnmark

Svalbard

SUM

Opptren.

Institusj.

Vertsfylke

Østfold

1010

279

423

5

5

24

88

38

19

15

10

19

1

1

5

3

11

4

7

1967

Akershus

61

548

841

35

10

26

20

4

10

6

20

7

3

3

2

2

4

4

2

1608

Oslo

Hedmark

7

180

140

933

19

12

11

2

82

3

1

2

1

2

1395

Oppland

211

721

1481

314

1742

261

179

43

62

82

92

400

128

397

102

65

97

29

15

3

6424

Buskerud

40

185

489

5

60

1743

699

153

17

51

23

197

36

6

2

21

9

4

1

3741

Vestfold

Tlemark

Aust-Agd.

Vest-Agd.

1

1

3

5

198

210

233

3

654

Rogaland

Hordaland

3

21

365

3

1

393

Sogn&Fj.

20

220

305

545

M&R

4

1

2

1

4

58

1063

53

2

1188

Sør-Trlag

1

4

1

1

2

120

1037

24

45

7

8

1250

Nord-Trl.

54

355

409

Nordland

1

1

1

636

5

643

Troms

1

1

2

1

528

1044

392

1970

Finnmark

1

3

163

167

SUM

1334

1915

3380

1296

1837

2068

1000

245

306

366

422

1300

537

1593

1258

449

1345

1106

593

4

22354

Tabell 5 viser fra hvilke fylker brukerne av opptreningsinstitusjonene
kommer fra. I tillegg kan man se at eksempelvis det var 1334 brukere
i Østfold som hadde benyttet seg av tilbudene ved opptreningsinstitusjoner,
hvorav 1010 hadde benyttet seg av tilbud i eget fylke. Videre hadde
opptrenings-institusjonene som ligger i Østfold hatt i alt 1967 brukere
ved sine institusjoner, hvorav 1010 altså var fra eget fylke – Østfold.