Historisk arkiv

"Si @!" Statlig tiltaksplan 2001-2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Gjennomføring. Status og veien videre.

Statlig tiltaksplan

"Si @!"

Gjennomføring. Status og videre tiltak per første halvår 2001.

Dokumentet kan lastes ned i Word-format her.