Forsiden

Historisk arkiv

Bruk av elektronisk post (e-post) i statsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

En veiledning om når du kan bruke e-post, hva slags dokumenter som ikke kan eller ikke bør sendes som e-post, offentlig innsyn, journalføring og arkivering og omfanget av plikten til å besvare e-postmeldinger.

En veiledning om når du kan bruke e-post, hva slags dokumenter som ikke kan eller ikke bør sendes som e-post, offentlig innsyn, journalføring og arkivering og omfanget av plikten til å besvare e-postmeldinger.

Formålet med veiledningen er å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonale et hjelpemiddel for etablering og gjennomføring av gode rutiner for bruk av e-post, slik at lov- og regelverket som styrer forvaltningens virksomhet, etterleves på en best mulig måte, samtidig som man får utnyttet de fordeler som e-post utvilsomt byr på med hensyn til fleksibilitet og effektivitet.

Bruk av elektronisk post i statsforvaltningen (PDF)