Historisk arkiv

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) ved innførsel fra Det forente kongerike (UK)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. mai 2000 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) §§ 3 og 8, jf. EØS-avtalen vedlegg I (Rved. 98/256/EF og Kved. 98/692/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov