Historisk arkiv

Forskrift om forbud mot bruk av matrester fra egen privathusholdning til dyrefôr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. mars 2001 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov