Historisk arkiv

Forskrift om opprinnelsesmerking av ferskt storfekjøtt m.v.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet og Sosial- og helsedepartementet 28. mars 2001 med hjemmel i lov 10. januar 1997 nr 9 om kjøttproduksjon § 20, og lov 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m v § 1.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov