Historisk arkiv

Forskrift om tiltak mot sjukdommer hos bier

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27.04.2001 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven), §§ 3 og 8.

Tilhørende lov