Historisk arkiv

M-5/2001 - Om reglene og praktiseringen av bo- og driveplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

R-939 (03.07.2001)

Dokumentet er erstattet av: M-2/2004 Bo- og driveplikt - de rettslige rammene og saksbehandlingen.

Om reglene og praktiseringen av bo- og driveplikt

Rundskriv
M-5/2001
R-939

 

Saksnr. 2001/00953

Juli 2001

Til

Statens landbruksforvaltning, fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene.

Dette rundeskrivet erstatter M-29/95

Dokumentet i Word-format

Klikk på Innholdsfortegnelse (øverst i H-hjørne) for å få en detaljert innholdsfortegnelse.

Illustrasjoner:
Hvem man kan erverve konsesjonsfritt fra: plansje 1 (Excel-format)
Hvem man kan overdra konsesjonsfritt til: plansje 2 (Excel-format)