Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i markedsføringsloven: Tiltak mot uønsket reklame

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pressemelding

Nr.: 00051
Dato: 02.06.00

Endringer i markedsføringsloven:

Tiltak mot uønsket reklame

Regjeringen fremmer i dag forslag til endringer i markedsføringsloven. Det foreslås blant annet at markedsføring ved bruk av elektronisk post, tekstmeldinger til mobiltelefon og telefaks bare kan skje når forbrukeren har samtykket til dette på forhånd. Det foreslås videre et uttrykkelig forbud mot såkalt "kataloghaivirksomhet" og "fakturasvindel". Et forslag til forhåndssamtykke for telefonmarkedsføring vil bli sendt ut på høring og utredet nærmere.

I Ot. prp. 62 (1999 – 2000) foreslår regjeringen:

  • Forbud mot å kreve betaling for varer og tjenester når dette ikke er avtalt, uavhengig av om varene/tjenestene blir levert eller ikke. Forbudet vil ramme "kataloghaivirksomhet", dvs personer eller firma som spekulerer i bedrifters manglende betalingsrutiner og sender regning på annonser og katalogoppføringer som ikke er bestilt.
  • Forbud mot å levere uadressert reklame til forbrukere som ved merking av postkasse eller lignende har gjort det klart at de ikke ønsker å motta slik reklame.
  • Lovfesting av prinsippet om at markedsføring skal fremstå som markedsføring, slik at det kommersielle budskapet gjenkjennes. Markedsføringen må for eksempel ikke kunne forveksles med redaksjonelt stoff.
  • Forbud mot å sende markedsføringshenvendelser til forbrukere via elektronisk post, telefaks eller tekstmeldinger til mobiltelefon, hvis ikke mottakeren har gitt sitt samtykke til dette forhånd

Forhåndssamtykke ved telefonsalg utredes nærmere

I høringsrunden argumenterte flere høringsinstanser for at det bør kreves forhåndssamtykke fra forbrukerne også før telefonslag kan finne sted.

- Jeg er enig i at et krav om forhåndssamtykke vil gi et bedre forbrukervern. Et forslag om å innføre forhåndssamtykke også ved telefonmarkedsføring vil derfor bli sendt på bred høring i løpet av nærmeste fremtid, sier statsråd Karita Bekkemellem Orheim.

Til toppen