Historisk arkiv

Eksport av norske vågehvalprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

- Regjeringen er med dette innstilt på å åpne for en normalisering av forholdene for den norske vågehvalfangsten, sier fiskeriminister Otto Gregussen. Han viser til betingelsene som må oppfylles før det i praksis kan gis tillatelser til eksport, og sier at det er opp til næringen selv å finne markedene.

Pressemelding

Nr.: 04/2001
Dato: 16.01.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40 m. 90 02 44 46

Eksport av norske vågehvalprodukter

Regjeringen er nå innstilt på å kunne gi eksportlisens for norske vågehvalprodukter.

Tillatelse til å eksportere produkter av vågehval gis på nærmere bestemte vilkår og i form av eksportlisens. Det vil bare bli tillatt eksport til land som gir importlisens, og som kan foreta DNA-testing av importerte produkter gjennom et lignende system som det vi har under etablering i Norge. På denne måten kan en spore de individer av vågehval som er fanget innenfor den norske kvoten.

Den viktigste årsak til å åpne for eksport, er betydningen for norsk ressursforvaltning ved å stå fast på prinsippet om bærekraftig forvaltning basert på vitenskapelige kriterier. Det er Regjeringens vurdering at dette prinsippet også må gjelde hval, fordi det ellers kan stille hele grunnlaget for høstingen av de levende marine ressursene i fare.

- Regjeringen er med dette innstilt på å åpne for en normalisering av forholdene for den norske vågehvalfangsten, sier fiskeriminister Otto Gregussen. Han viser til betingelsene som må oppfylles før det i praksis kan gis tillatelser til eksport, og sier at det er opp til næringen selv å finne markedene.