Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2001

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Norge og Grønland ble fredag 5. januar enig om ny kvoteavtale for 2001. Norsk torskekvote i grønlandsk sone er redusert, mens kvotene for andre arter er økt.

Pressemelding

Nr.: 01/2001
Dato: 06.01.2001
Kontaktperson: Underdirektør Sigrun M. Holst, tlf. 22 24 64 46/97 08 15 22

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2001

Norge og Grønland ble fredag 5. januar enig om ny kvoteavtale for 2001. Norsk torskekvote i grønlandsk sone er redusert, mens kvotene for andre arter er økt.

Den samlede norske blåkveitekvoten i grønlandske farvann økes i årets avtale med 100 tonn til totalt 900 tonn. De tidlligere grønlandske begrensninger på trålfisket oppheves slik at hele den norske blåkveitekvoten nå kan fiskes med trål.

Den norske uerkvoten ved Øst-Grønland fordobles og blir i 2001 på 200 tonn. Norges kveitekvote økes samtidig fra 364 til 393 tonn. Norge er tildelt en kvote på 700 tonn torsk i grønlandsk sone, en reduksjon på 250 tonn i forhold til kvoten i 2000.

Grønlands kvoter i Barentshavet videreføres på samme nivå som i 2000. Det innebærer at Grønland får en torskekvote på 1700 tonn, en hysekvote på 280 tonn og en seikvote på 700 tonn. Den grønlandske samlekvoten på 1000 tonn bunnfisk i Nordsjøen vil bli videreført. Av denne kvoten kan Grønland fiske inntil 900 tonn sei og inntil 100 tonn torsk.

Norge og Grønland er enig om å iverksette gjensidig satelittsporing av fiskefartøyer ved fiske i hverandres soner innen 1. februar.