Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker fra 1. november 2001

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Nr.:

93/2001

Dato:

12.10.2001

Kontaktperson:

Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 952 14 283

Bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker fra 1. november 2001

Finansdepartementet innfører en ordning med bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker. Ordningen vil gi skatte- og avgiftspliktige større forutsigbarhet. Den som har bedt om uttalelsen kan kreve at den legges til grunn ved den senere ligningen eller når merverdiavgiften fastsettes.

Ordningen gjelder privatpersoner, foreninger, næringsdrivende m.v. som kan be Skattedirektoratet om bindende forhåndsuttalelser om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte, framtidige transaksjoner. Forhåndsuttalelsen er ikke bindende for spørreren, som kan velge ikke å påberope den overfor myndighetene.

Lovgrunnlaget for dette er tidligere vedtatt av Stortinget, og det nødvendige apparatet i Skattedirektoratet har siden vært under oppbygging. I dag er forskriften om denne ordningen fastsatt. De nye reglene vil føre til at vanskelige skatte- og avgiftsspørsmål kan avklares før viktige beslutninger treffes. På den måten gir ordningen mindre risiko og skaper større forutberegnelighet for de skatte- og avgiftspliktige. Ordningen kan også bidra til å avdekke problemområder innenfor skatte- og avgiftslovgivningen på et tidlig tidspunkt, noe som gir myndighetene oppfordring til å vurdere om gjeldende rett er tilfredsstillende tilpasset de faktiske forhold.

Bindende forhåndsuttalelse er en ekstraservice fra myndighetenes side som neppe alle skattytere ønsker å benytte seg av. Det må betales et gebyr for dette arbeidet. Gebyret er satt til to ganger rettsgebyret for personer og ideelle foreninger (for tiden 1 310 kroner), åtte ganger rettsgebyret for små foretak etter regnskapsloven (for tiden 5 240 kroner) og 15 ganger rettsgebyret for store foretak (for tiden 9 825 kroner). Det er også fastsatt saksbehandlingsfrister som går ut på at forhåndsuttalelsen normalt bør avgis senest tre måneder fra fullstendig anmodning mottas.

VEDLEGG
Til toppen