Historisk arkiv

Advokatenen bør konkurrere mer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Juridiske tjenester bør bli billigere og lettere tilgjengelig for folk flest. Det mener regjeringen, som i dag har oppnevnt et utvalg som skal foreslå tiltak som kan medføre dette. (06.07.2001)

Pressemelding

Nr.: 104-2001
Dato: 06.07.2001
Kontaktperson:

Advokatene bør konkurrere mer

Juridiske tjenester bør bli billigere og lettere tilgjengelig for folk flest. Det mener regjeringen, som i dag har oppnevnt et utvalg som skal foreslå tiltak som kan medføre dette.

– Konkurransesituasjonen i advokatmarkedet må gjennomgås med sikte på å gjøre juridiske tjenester rimeligere og lettere tilgjengelig for folk flest, sier justisminster Hanne Harlem. Hun har i dag nedsatt Advokatkonkurranseutvalget.

Mange opplever det som dyrt å gå til advokat. Timeprisen ligger stort sett på 1 000 kroner og oppover. Det er vanskelig for alminnelige brukere å orientere seg i advokatmarkedet. Folk flest opplever det ofte som vanskelig å søke advokatbistand.

Utvalget skal vurdere konkurranseforholdene i advokatbransjen. Utvalget skal foreslå tiltak som kan bedre konkurransen eller på annen måte bidra til at advokattjenester blir rimeligere for privatpersoner og mindre næringsdrivende.

Utvalget skal bla. vurdere reglene om organisering av advokatvirksomhet, adgangen for andre enn advokater til å yte rettshjelp og advokaters adgang til å drive markedsføring. Utvalget skal også foreslå tiltak som gjør det lettere å orientere seg om pris og kvalitet hos advokatene, f eks plikt til å operere med faste priser for avgrensede oppdrag og til å gi overslag over hva en rettskonflikt totalt kan koste klienten.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juli 2002.

Utvalget ledes av professor ved NHH (tidligere konkurransedirektør) Einar Hope, Bergen. Som medlemmer er oppnevnt

spesialrådgiver Kirsten Lucie Jacobsen, Oslo

advokat Kirsti Høegh Bjørneset, Ålesund

rådgiver Anne Sofie Faye-Lund, Bærum

byrettsdommer Ruth Anker Høyer, Bærum

advokat Helge Jakob Kolrud, Oslo

tidligere stortingsrepresentant Roger Gudmundseth, Ålesund