Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fremmet i statsråd i dag forslag til lovendringer som gjelder innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen. – Vi foreslår å opprette Longyearbyen lokalstyre. Den skal ha tilnærmet samme myndighet og oppgaver som kommunene på fastlandet, med noen viktige unntak, sier justisminister Hanne Harlem. Dagens folkevalgte organ, Svalbardrådet, foreslåes avviklet. (06.04.2001)

Pressemelding

Nr.: 58-2001
Dato: 06.04.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Torodd Veiding, tel: 22 24 56 00

Innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen

Regjeringen fremmet i statsråd i dag forslag til lovendringer som gjelder innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen. – Vi foreslår å opprette Longyearbyen lokalstyre. Den skal ha tilnærmet samme myndighet og oppgaver som kommunene på fastlandet, med noen viktige unntak, sier justisminister Hanne Harlem. Dagens folkevalgte organ, Svalbardrådet, foreslåes avviklet.

– Longyearbyen er i dag et moderne og velutrustet samfunn. Derfor er det naturlig at befolkningen i Longyearbyen selv får et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin egen bosetting, sier Hanne Harlem.

Begrunnelsen for å innføre lokaldemokrati i Longyearbyen er den samme som for det kommunale selvstyret på fastlandet. Lokaldemokratiet skal i hovedtrekk ha samme grunnverdier og overordnede mål som det kommunale selvstyret. Men de spesielle forholdene på Svalbard, blant annet utenrikspolitiske forhold og de høye miljømål som er satt for øygruppen, preger rammene som gis for det lokale selvstyret i Longyearbyen.

Proposisjonen finner du her

Til toppen