Historisk arkiv

Medlemmer i Norsk kulturråd oppnemnde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 102/00
Dato: 15.12.2000
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, Kulturavdelinga, tlf. 22 24 80 00

Medlemmer i Norsk kulturråd oppnemnde

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein, Trondheim, er oppnemnd som ny leiar for Norsk kulturråd i perioden 2001-2004 i statsråd fredag. Redaktør og forfattar Khalid Salimi er oppnemnd som nestleiar. Varamedlemmer for leiar og nestleiar er biletkunstnar Arild Bergstrøm, Fjaler og museumsstyrar Ågot Gammersvik, Ullensvang. Dei andre medlemmene med varamedlemmer er:

Forfattar Linn Ullmann, Oslo (ny)
Varamedlem: Forfattar Einar Økland, Valevåg
Koreograf Kjersti Alveberg, Oslo (ny)
Varamedlem: Komponist Maja Solveig Ratkje, Oslo (ny)
Intendant Per Kvist, Tromsø (ny)
Varamedlem: Biletkunstnar Kalle Grude, Oslo (ny)
Informasjonsdirektør Maiken Ims, Sandnes
Varamedlem: Direktør Oddmund Søilen, Bergen
Dramaturg Ola E. Bø, Oslo
Varamedlem: Sceneinstruktør Marit Moum Aune, Oslo (ny)

Stortinget har oppnemnt desse medlemmene med varamedlemmer:

Historikar/forfattar Arnfinn Engen, Lillehammer
Varamedlem: Stortingsrepresentant Karin Kjølmoen, Inderøy
Direktør Tove K. Knutsen, Harstad
Varamedlem: Førsteamanuensis Theo Koritzinsky, Oslo
Fylkessekretær i Norges Blindeforbund, Hordaland, Knut Hanselmann, Kleppestø (ny)
Varamedlem: Stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim, Moss (ny)
Adjunkt Reidun Brusletten, Nesbyen
Varamedlem: Seksjonsleder Ingebjørg Erikstad, Førde

Desse er oppnemnde etter framlegg frå Kommunanes Sentralforbund:

Tidlegare ordførar Laila Skarheim, Risør (ny)
Varamedlem: Ordførar Gunnar Tore Stenseng, Vinstra (ny)
Sjefslege Johannes Bergsåker-Aspøy, Sandnes (ny)
Varamedlem:
Adjunkt Tone Fossgård, Arendal