Historisk arkiv

Anniken Thue direktør for Nasjonalgalleriet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 07/01
Dato: 19.01.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, Kulturavdelingen, tlf. 22 24 80 00

Anniken Thue direktør for Nasjonalgalleriet

Museumsdirektør Anniken Thue (57) er tilsatt som direktør for Nasjonalgalleriet for en periode på seks år. Hun har vært direktør ved Kunstindustrimuseet i Oslo siden 1987.

- Nasjonalgalleriet får en dynamisk og kvalitetsbevisst leder med stor autoritet i norsk kulturliv, sier kulturminister Ellen Horn. – Ikke minst er dette viktig når planen om det nye nasjonale kunstmuseet rundt Tullinløkka i Oslo skal settes ut i livet.

Anniken Thue er magister i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo fra 1974. 1975 – 80 var hun konservator/styrer ved Gamle Bergen Museum, og 1980 – 85 arbeidet hun ved Historisk museum, Universitetet i Bergen som konservator/førstekonservator. 1985 – 87 var hun førstekonservator ved Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen.

Anniken Thue har hatt ansvaret for en rekke utstillinger med et vidt spenn av temaer, publisert utstillingkataloger, artikler i norske og utenlandske tidsskrifter, medvirket i Norsk Kunstnerleksikon og i Norges Kunsthistorie, og har også utgitt bøker.

Anniken Thue har hatt verv i mange styrer, råd og utvalg, bl.a. Råd for humanistisk forskning/NAVF, Norges Nasjonalkommisjon for UNESCO og vært leder for Norges Museumsforbund, og er nå medlem i UDs rådgivende komité for utsmykking av norske utenriksstasjoner, visepresident i ICDAD, International Committee of Museums of Decorative Arts and Design, og styremedlem i Oslo Nye Teater.