Historisk arkiv

Bernander spennende som ny kringkastingssjef, sier Horn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 27/01
Dato: 19.03.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, Medieavd., tlf. 22248004

Bernander spennende som ny kringkastingssjef, sier Horn

- Spennende og fremtidsrettet, sier kulturminister Ellen Horn om valget av John G. Bernander som ny kringkastingssjef. - Jeg føler meg trygg på at NRK-styret gjennom sin grundige, helhetlig vurdering har funnet en person som kan takle de store utfordringer NRK står overfor.

- John G. Bernanders brede samfunnsmessige forankring og ledererfaring fra rikspolitikken og næringslivet gir et godt grunnlag for å lede NRK inn i en ny tid, sier Horn.

- Jeg gratulerer også styreleder Anne Carine Tanum og styret med at tilsettingsprosessen er gjennomført på en ryddig måte, sier kulturminister Horn.