Historisk arkiv

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 2001

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 47/01
Dato: 27.04.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef Paul Glomsaker, Idrettsavd., tlf., 22 24 80 50

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 2001

-Barn og ungdom vil i første rekke nyte godt av midlene til idrettsformål, sa kulturminister Ellen Horn i forbindelse med at Regjeringen fredag fordelte 824 millioner kroner av spillemidlene. Årets tildeling vil i større grad enn tidligere styrke mulighetene for å drive idrett og egenorganisert fysisk aktivitet på lokalt nivå.

Regjeringen tildeler 82,4 mill. kroner direkte til lokale idrettslag. Støtten er rettet mot lokale lag og foreningers arbeid for barn og ungdom. Evalueringen av tilskudds-ordningen viser positive effekter allerede etter et år.

90 mill. kroner er avsatt til nærmiljøanlegg, for å styrke barn og ungdoms muligheter for å drive idrett og fysisk aktivitet. Idrettsanlegg er en viktig forutsetning for dette. Det er nødvendig å intensivere innsatsen for å bygge sentrale anleggstyper i kommunene, særlig i nærmiljøene.

Regjeringens prioritering på anleggsområdet fører til reduksjon i midlene til større anlegg for internasjonale mesterskap og konkurranser.

Det er lagt opp til fortsatt sterk satsing på idrettsforskning og anti-doping. Fokus på utviklingen innen idrettsområdet er viktig, slik at organisasjonene og offentlige myndigheter i fellesskap kan møte utfordringene.

Gjennom årets hovedfordeling styrkes satsingen på lokal tilhørighet og sosial integrasjon. Idretten utgjør en ramme for fellesskap hvor positive verdier blir etablert og forankres hos den enkelte. Erfaringene fra Storbyprosjektet vil danne grunnlaget for den videre innsats.


Vedlegg