Historisk arkiv

Konsesjonsområder for bakkesendt lokalfjernsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 101/01
Dato: 06.07.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef. Roy Kristiansen, Medieavd., tlf. 22 24 80 04

Konsesjonsområder for bakkesendt lokalfjernsyn

Ny områdeinndeling for lokalfjernsyn over det analoge bakkenettet ble fastsatt i statsråd fredag. Det er bare foretatt mindre justeringer i forhold til tidligere.

Områdeinndelingen for analogt lokalfjernsyn gjelder for neste konsesjonsperiode fra
1. januar 2003 til 31. desember 2009. Inndelingen er et resultat av drøftinger mellom Statens Medieforvaltning, Post- og teletilsynet og Norsk Forbund for Lokal-tv. I en høringsrunde har ingen av selskapene som nå har konsesjon, hatt merknader til den nye områdeinndelingen.

Vedlegg: Konsesjonsområder for analogt lokalfjernsyn
(29 områder mot 30 tidligere. Romsdal er slått sammen med Nordmøre)