Historisk arkiv

Lovforslag om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49/01
Dato: 27.04.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef Paul Glomsaker, Idrettsavd., tlf. 22 24 80 50

Lovforslag om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Et lovforslag om regulering av organisert kampaktivitet som tillater knockout ble fremmet i statsråd fredag. Ifølge forslaget skal slik kampaktivitet bare kunne utøves etter særskilt godkjenning.

Bakgrunnen for forslaget er at det anses som sannsynliggjort at slag og spark (støt) mot hodet har alvorlige medisinske skadevirkninger. I Norge har en fra politisk hold tidligere rettet oppmerksomheten mot boksing, og profesjonell boksing er forbudt. Risikoen for skade er imidlertid også til stede ved andre organiserte kampaktiviteter. Departementet mener det er i samfunnets interesse å forhindre etablering av kampaktiviteter med stor grad av vold.

Det vil bli utarbeidet forskrifter til loven med nærmere vilkår for godkjenning. Forskriftene vil inneholde sikkerhetsbestemmelser, der sentrale vilkår vil være om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøverens helse og sikkerhet. Departementet vil i arbeidet med sikkerhetsregler legge til grunn det medisinske kontrollarbeidet som Norges Bokseforbunds regelverk og utøvelse er basert på.

Kampaktiviteter som i all hovedsak følger slike sikkerhetsbestemmelser er taekwondo, amatørboksing og fullkontakt kick-boksing. Disse kan betegnes som lavrisiko-aktiviteter i motsetning til cagefighting, toughman fighting og thaiboksing. Slike høyrisiko-aktiviteter vil etter lovutkastet ikke få godkjenning.

De fleste kampidretter i regi av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tillater ikke knockout og er derfor ikke berørt av lovforslaget. Kampaktiviteter organisert i regi av NIF utøves i hovedsak i henhold til forsvarlige sikkerhetsregler.

Ot.prp. nr. 75 (2000-2001) Om lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout