Historisk arkiv

Midler til gjenåpning av gruvebanen på Kongsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 137/01
Dato: 05.10.2001
Kontaktperson: Statssekretær Roger Ingebrigtsen, tlf. 22 24 78 02

Midler til gjenåpning av gruvebanen på Kongsberg

Regjeringen foreslår å bevilge 6 mill. kroner i år og gi tilsagn om 12 mill. kroner neste år til sikringstiltak for å gjenåpne gruvebanen ved Kongsberg sølvverk sommeren 2002. En stortingsproposisjon om dette ble fremmet i statsråd fredag.

- Dette er et viktig kulturminne og en betydelig turistattraksjon. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning på denne saken, sier kulturminister Ellen Horn.

Kulturdepartementet bad 10. april i år Norsk Bergverksmuseum stenge gruvebanen for publikumstransport inntil videre. Bakgrunnen var en rapport fra Brann- og redningstjenesten på Kongsberg som slo fast at brannrisikoen i forbindelse med baneanlegget var meget høy. En vurdering fra et uavhengig konsulentfirma bekreftet dette. Norsk museumsutvikling har på grunnlag av vurderingene fra en ekspertgruppe foreslått sikringstiltak med en kostnadsramme på 18 mill. kroner.