Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen styrker pressestøtten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 135/01
Dato: 28.09.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef Roy Kristiansen, Medieavd., tlf. 22 24 80 04

Regjeringen styrker pressestøtten

- Norske avislesere er på verdenstoppen. Det ønsker Regjeringen å ta vare på. Vi vil øke pressestøtten til et høyere nivå enn tidligere og de minste avisene vil få en særskilt økning. Det er viktig av hensyn til lokaldemokratiet. Vi foreslår også en ordning med støtte til etablering av aviser, og avisene skal fortsatt ha nullsats for moms, sa kulturminister Ellen Horn da hun presenterte stortingsmeldingen om mediepolitikk "I ytringsfrihetens tjeneste" fredag.

Meldingen følger opp Dagspresseutvalgets utredning, tar opp spørsmål om eierskap i mediene, og NRKs utfordringer som følge av den digitale utvikling.

- NRK må få alle muligheter til å hevde seg i et digitalt landskap. Ulike finansierings-former vil bli vurdert for å oppnå dette, sa statsråd Horn. Hun understreket at forholdene vil bli lagt til rette for lokalkringkasting også i fremtiden, og varslet at premietaket for radio-bingo vil bli hevet.

Målet for regulering av eierskap i mediene er å sikre det norske mediemangfoldet. Regjeringen foreslår ingen endringer for regulering av eierskap på nasjonalt nivå, men mener det bør åpnes for drøfting av dette.

Regjeringen går inn for lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten hvis Stortinget i neste stortingsperiode vedtar en ny grunnlovsparagraf om ytringsfrihet som åpner for dette.

St.meld. nr. 57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste

Til toppen