Historisk arkiv

Tilskudd til tusenårsstedet Vardø by

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 161/01
Dato: 11.10.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef Kjell Myhren, Kulturavdelingen, tlf. 22 24 80 00

Tilskudd til tusenårsstedet Vardø by

Til tusenårsstedet i Finnmark, Vardø by, foreslår Kulturdepartementet 10 mill. kroner. Av dette er 3,5 mill. kroner lagt inn i statsbudsjettet for 2002.

I nasjonalt perspektiv har Vardø by hatt en viktig historisk og kulturell betydning som havn for fiske og handelsvirksomhet og som verdens nordligste festningsby. Tilskuddet skal bidra til å markere dette, gjennom utbygging av promenade i byens indre havn og andre tiltak som skal presentere byens historie.