Historisk arkiv

TV-program som kan skade barn skal ikke sendes før kl 2100

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 130/01
Dato: 21.09.2001
Kontaktperson: Avd.dir. Øyvind Christensen, Medieavd., tlf. 22 24 80 02

TV-program som kan skade barn skal ikke sendes før kl 2100

TV-program som kan skade barn skal ikke sendes før kl 2100 – det såkalte vannskillet. Dette ble fastsatt i statsråd fredag i en endring i kringkastingsforskriften, som blir gjort for å gjennomføre EØS-avtalens TV-direktiv.

Når slike program sendes ukodet, skal det enten gis en muntlig advarsel før programstart eller merkes med et visuelt symbol under hele programmet.

Forbudet mot å sende slike program før kl 2100 skal ikke gjelde nyhets- og aktualitetsprogram.

Generelt forbud er fastsatt for program med innhold som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling. De skal overhodet ikke kunne sendes. Det gjelder bl.a. program med ulovlig pornografi og ekstreme voldsinnslag, som normalt vil bli rammet av straffeloven.

Reglene skal håndheves av Statens medieforvaltning.

Forskriften trer i kraft 1. oktober i år.