Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 189/01
Dato: 12.10.2001
Kontaktperson: Avd.dir. Øyvind Christensen, Medieavd., tlf. 22 24 80 02

Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjoner

Et lovforslag om vederlag for kringkastingskonsesjoner ble fremmet i statsråd fredag. Forslaget gir en klar hjemmel for å kreve vederlag ved tildeling av konsesjon til riksdekkende reklamefinansiert kringkasting.

Vederlaget skal kunne gå til statskassen og til norsk audiovisuell produksjon, og kan ha form av et engangsbeløp ved tildelingen og/eller årlige vederlag i konsesjonsperioden. Det kan fastsettes forskrifter om fastsetting og innkreving av vederlaget.

Forslaget følger opp Stortingets beslutning om at det skal kreves vederlag ved tildeling av konsesjonen til riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn. Kulturdepartementet utlyste tv-konsesjonen 29. mars i år og mottok èn søknad innen søknadsfristen fra TV 2 AS, som ifølge utlysningen skal betale vederlag for konsesjonen.

Endringen vil også muliggjøre vederlag ved tildeling av konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio og digital kringkasting. Departementet ønsker å innhente inntekter ved tildeling av radiokonsesjonen og vil komme tilbake til dette.

Ot. prp. nr. 19 (2001-2002) Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon)

Til toppen