Historisk arkiv

Bokkunstprisen 2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Bokkunstprisen 2000

Gamle Logen, Oslo, 04.05.2000

Det offentlige rom er et begrep som etter hvert er på alles lepper. Det skulle bety en større bevissthet om vårt forhold til omgivelsene – at vi former og formes av dem. Det offentlige handler om alt som er allment tilgjengelig og slik blir også boka en del av det offentlige rom. Men boka henvender seg også til det private rom i forhold til den konkrete boka du holder i hånden og din egen tolkning og forståelse av innholdet. Og boka er mer enn bare ord og viser at samhandlingen mellom ord og bilde er av stor betydning for våre individuelle oppfatninger.

Vår leselyst starter med billedboka som gir forutsetninger for egen fantasi og videre nysgjerrighet til boka. I Norge har vi gjennom innkjøpsordninger sikret utgivelser av slike smale bøker og er kjent for å holde høy kvalitet.

Men boka er under press fra mange hold. Nye media styrker sine posisjoner, markedet for boka blir friere på godt og ondt, og boka får mer aspekt av forbrukerartikkel med den konsekvens at levetiden også blir kortere.

Den pågående liberaliseringen av bokbransjen vil stille større krav både til utgivere og formgivere på lang sikt.

En viktig konkurransefaktor er derfor kvaliteten på design og illustrasjon der designen gir rammer for budskapet mens illustrasjonen styrker eller kommenterer budskapet.

Boka vil uten tvil bestå i mange år som fysisk bok slik vi tradisjonelt kjenner den, men også i elektronisk form. Det er ikke noe enten eller, men et både og!

Kravet til kvalitet på design og illustrasjon vil stille krav til utøveren, men også til utgivere som vil lykkes på lang sikt. Den grafiske designen gir rammen om budskapet mens illustrasjonen styrker eller kommenterer budskapet. Det vil settes større krav til billedforståelse og billeddramaturgi blant utøverne i fremtiden.

I denne kontekst blir bokkunstprisen viktig fordi den understreker viktigheten av å satse på utøvere som har analytiske evner og som kan omsette dette i kvalitativ formgivning.

For Bokklubbene er dette en naturlig tankegang i og med at salgsformen går uten personlig kontakt slik vi opplever den i bokhandelen.

årets prisvinner har tross sin unge alder gjennom mange år vært synonym med det vi forstår med vakre bøker. Hun har 17 diplomer i ulike kategorier i årets vakreste bøker bak seg, og fikk i fjor prisen for den vakreste av dem alle. Aud Gloppen beveger seg i skjæringspunktet mellom det klassiske og samtiden.

Aud Gloppen har i dag hovedansvaret for designen av samtlige hovedbøker i Den norske Bokklubben, og lager i tillegg medlemsbladet Mat og Vinglede. Hun startet med å lage lyrikkbøker, og har siden utvidet spekteret til faglitteratur og gamle så vel som nye klassikere.

Gratulerer med Bokkunstprisen 2000, Aud Gloppen!