Historisk arkiv

Historisk arkiv

Premiering av barne- og ungdomslitteratur og tegneserier utkommet 1999

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Ellen Horn

Premiering av barne- og ungdomslitteratur og tegneserier utkommet 1999


Det Norske Medicinske Selskab, Oslo 13. april 2000

Kjære bokvenner,

Vi skal gi det beste til våre barn.

Den svenske barne- og ungdomsbokforfatteren Sven Wernström utgav for ti år siden en samling artikler og debattinnlegg med tittelen "Ös böcker över barnen". La dette bli et motto for oss alle. La oss øse den gode barnelitteraturen over våre barn. Slik at de ved egen opplevelse kan bli glad i den gode historien, i den fremmede verden, i den vanskelige virkeligheten og i den spennende fantastiske fortellingen. Vi vil selv bare ha det beste og vi gir alltid det beste til dem vi er mest glad i. La oss da stå sammen om de beste barnebøkene, og la våre mest kjære - barna - få mulighet til å stifte bekjentskap med disse.

Astrid Lindgren har følgende bønn:

Å mektige feer! Gi mitt barn i faddergave ikke bare helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte. For jeg vil så gjerne at mitt barn skal få i sin hånd nøkkelen til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder.

Slik burde hver eneste mamma tenke!

I dag har jeg fått det privilegium å "sette pris" på noen av de mange gode norske bøkene og tegneseriene som kom ut i 1999. Disse seks mennene og to kvinnene står, etter juryens skjønn, som representanter for de mange gode forfattere og illustratører som beriker vår litterære kultur. De gir næring til våre følelser, til vår nysgjerrighet og vår trang til opplevelse. Hvor mange av oss har ikke grått, blitt sinte og gledet oss sammen med personer vi møtte i vår barndoms bøker. Denne muligheten må vi også gi til våre barn og til dem som vokser opp i fremtiden.

Det blir sagt av fremtidsforskere at vi nå er på vei ut av informasjonssamfunnet. Jeg kan tilføye – takk og pris. Vi beveger oss nå visstnok inn i det som på godt norsk kalles "the dreaming society", der følelser og opplevelser er av de verdier som blir høyt verdsatt. Opplevelsesindustrien er allerede stor.

Kjære forfattere og billedkunstnere la oss nå håpe at dere representerer den nye vekstbransjen. Jeg tenker ikke så mye på de pengene dere vil kunne få, men at barnelitteraturen vil få den oppmerksomhet som den fortjener.

Fremdeles leser nordmenn mye sammenliknet med folk i andre land, men lesingen taper terreng. At boken taper terreng er først og fremst en utfordring for det norske språket. For norsk integrasjon i det internasjonale samfunnet er identitet og kulturell tilhørighet en helt nødvendig bagasje. Dette er i stor grad knyttet til norsk språk, hvor hjørnesteinen er skriftkulturen.

Dagen i dag skal også være en hyllest til "boka". Dette "gammeldagse" mediet, er fortsatt levende, og det er det beste middelet for å stimulere til den lange og langsomme tanken. Den gir oss ro til å følge en tanke ut over de tre minuttene som etermediet sier vi kan følge en tankerekke. Her kan vi delta i timer. Vi kan få givende opplevelser. Vi har mulighet for å gå tilbake, overprøve eller forkaste forfatterens idé. Vi får tid til å være deltagere i historien.

I dagliglivet er vi innom mye som bare flimrer forbi. Den nye datateknologien som våre barn i stor grad benytter, er kanskje det mest typiske "korte" mediet. Her går alt fort, og det er lagt opp til at vi skal hurtig videre. Det er fint at barn benytter de muligheter den nye teknologien gir oss, men vi må også sørge for at de får mulighet til fordypning og opplevelse som tar noe tid.

Prisvinnerne i dag gir oss innblikk i temaer som hvordan en opplever overgangen mellom barn og ungdom, om å være adoptert, om barns hverdagsliv, fremmede kulturer og vår fantastiske fremtid. Vi deler ut syv premier: For barne- og ungdomslitteraturen, for bildebøker, for fagbøker, for debutanter, for illustrasjoner, for tegneserier og en egen spesialpremie. Når dere nå etterpå vil høre juryens begrunnelse, vil dere se den store spennvidden i dagens norske barnelitteratur. Både i innhold og form. Jeg er stolt på deres vegne!

Verdens bokdag feires i dag. Kulturdepartementet har valgt å legge årets prisutdeling til denne dagen, som vår markering. Arrangementet bygger på en vakker tradisjon fra Katalonia og Barcelona, der man i over 70 år har feiret "Bøkenes og rosenes dag" på Sankt Georgsdagen den 23. april. I år kommer dette midt i påsken og i Norden blir derfor denne dagen feiret i dag. Tradisjonen krever at man denne dagen gir en bok og en rose til en man er glad i. Datoen er for øvrig også svært velegnet av en annen grunn: Det er Shakespeares fødselsdag. Så jeg kunne jo slå til med et tilpasset sitat. Hva med "A book, a book, my kingdom for a book"?

I dag har jeg gleden av å gi ikke bare roser, men også noe mer håndfaste påskjønnelse til åtte forfattere og kunstnere som takk for de vakre, engasjerende og innsiktsfulle bøkene og tegneserien de har gitt oss i året som gikk.